Coaching

De TwoRealise financial business coach begeleidt, coacht en ondersteunt ondernemers. De praktijk heeft bewezen dat met persoonlijke coachingstrajecten veruit de meeste resultaten worden behaald. Een betrokken, actieve aanpak die leidt tot ongekende resultaten.

1. Begeleiden bij de doorontwikkeling van de organisatie/de onderneming
2. Begeleiden bij het opstellen van een doordacht, functioneel meerjarenplan
3. Ondersteunen bij het uitvoeren van relevant marktonderzoek
4. Bemiddelen bij het verkrijgen van financiering tegen optimale voorwaarden
5. Scans ter optimalisatie van het bedrijfsresultaat
6. Voorstellen ter optimalisatie van de vitaliteit en slagkracht
7. Behoefte-inventarisatie scholing (en vaststelling competenties/ expertise toekomst)
8. In voorkomende gevallen: duurzaamheidsverslaglegging (GRI-richtlijnen)
9. Inventarisatie operationele en strategische risico’s

adviseur, vertrouwenspersoon, marketeer