Bewaartermijnen

U moet uw administratie zeven jaar bewaren. Aan het eind van dit jaar kunt u de administratie
over 2005 en eventueel voorgaande jaren wegdoen. Permanente stukken (aktes, pensioen- en
lijfrentepolissen en dergelijke) mogen niet worden weggegooid.

Indien u de gegevens van verkoopbonnen digitaal opslaat en deze ter beschikking kunt
stellen aan de Belastingdienst, is het niet meer noodzakelijk om kassabonnen, kassarollen
enzovoort op papier te bewaren. dit geldt ook voor facturen. Wij adviseren u dit eerst
met de Belastingdienst af te stemmen, voordat u alle papieren documenten weggooit.

Voor onroerende zaken geldt voor de btw echter een herzieningstermijn van tien jaar. Dit
betekent dat als u de btw over de aankoop of verbouwing van een onroerende zaak heeft
teruggevraagd, dan moet u de btw-boekhouding tien jaar bewaren.