Inkomensafhankelijke zorgpremie van de baan

De regeringspartijen VVD en PvdA hebben het regeringakkoord op enkele punten aangepast om de ontstane commotie over nivellering het hoofd te kunnen bieden. De belangrijkste aanpassing betreft het schrappen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Het inkomensafhankelijke eigen risico in de zorg blijft echter wel bestaan. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden inkomensafhankelijk voor inkomens boven € 21.000.

De algemene heffingskorting (de belastingkorting voor iedereen met inkomen, € 2.033 in 2012) gaat met € 75 omhoog en wordt inkomensafhankelijk afgebouwd tot € 1.000 in 2017. De arbeidskorting (een belastingkorting voor werkenden) gaat met € 388 extra omhoog (bovenop de verhoging van € 500) en wordt bij een inkomen boven € 100.000 afgebouwd tot nihil.

De tarieven in de inkomstenbelasting blijven gelijk, maar de bovengrens van de derde belastingschijf (42%) wordt verhoogd van € 56.491 naar € 62.941. Hierdoor worden minder inkomens tegen het toptarief van 52% belast.