Verbreking Fiscale eenheid

Bij verkoop van een deelneming, wordt de fiscale een heid voor de BTW verbroken. Dit dient schriftelijk te worden gemeld bij de inpecteur om de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van de fiscale eenheid te verbreken! U kunt anders nog aangesproken worden voor BTW-schulden ontstaan in de periode NA verkoop van de deelneming.