DGA-loon

Iedere houder van een aanmerkelijk belang die voor zijn bv werkzaamheden verricht, wordt geacht een salaris te ontvangen uit zijn bv. De hoogte bedraagt in 2012 minimaal € 42.000, enkele specifieke situaties uitgezonderd.

Het is raadzaam vooraf overeenstemming te bereiken met de Belastingdienst over de hoogte van uw (fictieve) salaris, zeker als dit lager is. Een aanpassing kan eventueel in de laatste maand van het jaar worden doorgevoerd. Worden zaken verhuurd aan een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang hebt, of hebt u geld geleend aan een dergelijke vennootschap? Dan moet u een zakelijke huur of rente verantwoorden in uw aangifte als resultaat uit overige werkzaamheden.