Electrische auto fiscaal erg interessant

Belastingvoordelen en subsidies op de electrische auto

Dankzij de lage CO2 uitstoot betaalt u, op basis van de huidige belastingplannen, géén:
•     houderschapsbelasting tot en met 2015
•     BPM
•     Bijtelling

BTW:
Uiteraard kan de BTW-ondernemer 21% verrekenen.

0% Fiscale bijtelling:
De energie zuinige elektrische auto komt in aanmerking voor 0% bijtelling, voorwaarde is dat de auto voor 1 januari 2014 op naam staat. Als dat het geval is dan profiteert de zakelijke rijder of ondernemer maximaal 60 maanden lang van deze regeling. In vergelijking met een auto met dezelfde catalogusprijs kan dit voordeel bij een auto met een catalogusprijs van € 50.000,-oplopen tot: € 50.000,- x 25% bijtelling x 52% belasting = € 6.500,- netto per jaar. Voor 5 jaar is dit in totaal dus een bijtellingvoordeel van maar liefst € 32.500,- netto!

Subsidieregelingen voor ondernemers:
In aanvulling komt een ondernemer mogelijk in aanmerking voor nog een aantal fiscaal aantrekkelijke regelingen. Alle genoemde belastingvoordelen zijn voorbeelden en gebaseerd op de huidige belastingplannen. De daadwerkelijke belastingvoordelen zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie van de ondernemer. Overleg met uw adviseur. De regelingen die hieronder worden beschreven zijn gebaseerd op de huidige wetgeving.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA):
De kleinschaligheidsaftrek is bedoeld om investeringen van beperkte omvang te bevorderen. Deze regeling is vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf (MKB)
Aan de KIA regeling is een maximum gesteld van € 306.931,- voor bedrijven met grote wagenparken en leasemaatschappijen is deze regeling niet toepasbaar. Als een ondernemer in 2012 meer dan € 2.300,- maar niet meer dan € 306.931,- investeert in bedrijfsmiddelen dan komt deze in aanmerking voor deze investeringsaftrek. Het maximale voordeel bedraagt 28% van de investering.

MIA VAMIL:
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Op
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/milieulijst-2013 vindt u de brochure met de voorwaarden voor 2013. Via onderstaande link kunt u alle details, inclusief de beschikbare budgetten voor 2013, raadplegen.
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/bedrijfskosten_en_investeren/investeringsregelingen/.
De milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Deze extra aftrekpost voor ondernemers kan oplopen tot 36% van het te investeren bedrag.
Met de VAMIL regeling kan de ondernemer een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert de ondernemer de fiscale winst en betaalt hij minder belasting in dat jaar. Dit biedt de ondernemer een rente- en liquiditeitsvoordeel. De resterende 25% schrijft de ondernemer in de resterende 5 jaar af. Stel dat de ondernemer gebruikt maakt van deze regeling dan schrijft hij in dat jaar 75% van het te investeren bedrag excl. BTW af.
Om in aanmerking te komen voor de MIA/VAMIL regeling dient de eigenaar de investering binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting bij Agentschap.NL te melden. Daarnaast dient de auto op de ‘Positieve Milieulijst’ voor te komen van december 2012 op (code F 5070). Zie ook onderstaande links voor meer details:
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/aanvragen-miavamil
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/elektrisch-vervoer
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/bedrijfskosten_en_investeren/investeringsregelingen/aftrek_bij_milieuinvesteringen/
In deze link vindt u een leaflet met een samenvattingen van de fiscale voordelen van de MIA VAMIL regeling: http://www.agentschapnl.nl/content/leaflet-elektrisch-rijden-2013
Ook in het geval van leaseauto’s kan er van deze regelingen gebruik worden gemaakt, uiteraard gelden alle regelingen alleen als de ondernemer winst maakt. Mocht de ondernemer in dit jaar geen winst maken dan zijn er mogelijkheden om aftrekposten te verrekenen met de aangifte van het voorgaande jaar of met de komende aangiften, dit is weer afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming. Als de ondernemer de auto binnen 5 jaar weer verkoopt en hij gebruik heeft gemaakt van de MIA/VAMIL regeling dan moet deze aftrek (gedeeltelijk) worden terugbetaald.

Subsidie schone taxi en bestelauto’s:
Daarnaast is er met ingang van 1 oktober 2012 ook een specifieke regeling voor schone taxi en bestelauto’s, waarmee een subsidie tot € 3.000,- kan worden ontvangen. In onderstaande link kunt u de details vinden: http://www.agentschapnl.nl/nieuws/subsidie-voor-schone-taxi-en-bestelautos

Lokale regelingen:
Tot slot zijn er ook diverse lokale subsidieregelingen, zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau. Wij adviseren u hierover te laten informeren door uw lokale instanties.