Beperking zelfstandigenaftrek 2012

 

De zelfstandigenaftrek wordt steeds verder uitgehold. Per 1 januari 2010 is bij wet geregeld dat de zelfstandigenaftrek uitsluitend in aftrek kan worden gebracht bij een toereikende winst uit onderneming. Heeft de ondernemer onvoldoende winst behaald, dan kan de niet aftrekbare zelfstandigenaftrek vooruit gewenteld worden en verrekend worden met winst in toekomstige jaren.
Deze beperking geldt niet voor startende ondernemers.

Per 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek verder beperkt en omgezet in een vaste aftrekpost, een basisaftrek van € 7.280. Deze vaste aftrek vervangt de zelfstandigenaftrek met acht schijven, waarbij de aftrek hoger wordt naarmate de winst uit onderneming lager is. Het kabinet wil deze ‘straf op groei’ wegnemen. De vaste basisaftrek betekent een lagere aftrek voor ondernemers met een winst uit onderneming tot afgerond € 18.500, ondernemers met een winst boven de € 53.500 gaat er met de vaste aftrek op vooruit, hun aftrek wordt hoger.